callemo

Hur många tjejer får inte gå i skolan

Han skulle träffa en skolklass, men hälften av dem var frånvarande. Möjlighet att kunna tvätta sig och gå på toaletten i fred är avgörande för om flickor, särskilt i puberteten, ska kunna ta sin rättmätiga plats i klassrummen. Skolan ska hjälpa barnet att utvecklas och lära barnet om mänskliga rättigheter. Det är några av förklaringarna till varför många flickor inte går i skolan eller fullföljer sin utbildning. Barn har rätt till utbildning. Utbildning är helt enkelt en väg ut ur fattigdom och utsatthet och därför kämpar vi över hela världen för att övertyga regeringar och lokala beslutsfattare om att satsa mer pengar på utbildning. Alla flickor har rätt till en bra och säker utbildning.

I timmar samlar de in pengar Starta bössa Har din önskelåt spelats?

  • Grundskolan ska vara obligatorisk, kostnadsfri och tillgänglig för alla.
  • Vi stödjer också olika former av informell utbildning.
  • Jag ser fram emot att få berätta mer om oss!
  • Att utbilda flickor har också ett avgörande inflytande på hälsoläget och familjeplanering.

Om Musikhjälpen Mer. Här är problemet störst Problemet med att flickor inte får gå i skolan är värst i länder där fattigdomen är stor och där det råder konflikter.

For family couples [KEYPART-2]

Vad får det för konsekvenser? Naturkatastrofer eller andra kriser påverkar alla barns skolgång, men om familjens ekonomi försämras eller barnens hjälp behövs hemma, är det oftast flickor som tvingas sluta skolan. Jag har älskat min dotter från den första stunden jag höll henne i mina armar. Men jag var så olycklig över att bli mamma. Jag ville bara få gå tillbaka till skolan. Det finns inget som kan stoppa mig nu.

Därför går 130 miljoner flickor inte i skolan

Jag ska studera så mycket jag kan. Vi vill informera dig om vår policy som beskriver hur vi behandlar personuppgifter och cookies.

62 miljoner flickor får inte gå i skolan – den här julen ändrar vi på det

Ett av tio barn i världen får aldrig gå i skolan. Något som är ett stort problem eftersom utbildning i många fall är ungdomars enda väg ut ur fattigdom och utsatthet. Men de senaste åren har det skett en kraftig förbättring — och Unicefs mål är att alla barn ska ha en plats i ett klassrum.

Massage professional [KEYPART-2]

Andelen barn som inte går i skolan alls har minskat från till 67 miljoner sedan Det är grunden för att flickor diskrimineras. Flickor anses i många länder vara mindre värdefulla än pojkar eftersom de inte förväntas bidra till familjens försörjning.

Karla [KEYPART-2]

Hon gillar den afrikanska musikstilen Kizomba. Telma, 11, är duktig på att spela teater. I en pjäs fick Telma spela rollen som lärare. Pjäsen handlande om att lärare inte ska slå barn i skolan. När talibanväldet upphörde blev det äntligen tilllåtet för flickor i Afghanistan att få skolundervisning. Orsakerna till den regelmässiga diskriminering som drabbar flickor och kvinnor är många.

Carolin var hemma från skolan hela årskurs 6: "hade så mycket ångest" - Nyhetsmorgon (TV4

Det handlar mycket om kulturella värderingar och traditioner. Många familjer tycker inte att det är värt att investera i sina flickor eftersom de ska gifta in sig i en annan familj.

Rätt till utbildning

Flickor får ofta stå tillbaka för sina bröder. Ofta ammas en flicka under kortare period än en pojke och får även mindre omvårdnad.

Tjejer i ukrainaPizzeria tre vänner
Hedehusene thai massageBody to body massage girls
Kläder för överviktiga kvinnorNorska kvinnliga författare

I många låginkomst­länder vaccineras pojkar i större utsträck­ning än flickor. Eftersom pojkar anses mer värda än flickor får döttrarna inte heller samma tillgång till mat, sjukvård och omvårdnad, som sönerna.

Stephanie [KEYPART-2]

Risken att dö är alltså större för flickorna än för pojkarna. I vissa länder, exempelvis Indien och Kina, är det vanligt med tester som talar om könet på fostret, för att göra det möjligt att välja bort en flicka genom abort 1.

Alla flickor har rätt till en bra och säker utbildning. Även fattiga länder har resurser att göra utbildning tillgänglig för de flesta. Läs våra nio punkter för att säkra flickors frihet och rättigheter. Barnen skyddas dels direkt genom att befinna sig i skolan istället för på gatan, dels indirekt genom att de får lära sig läsa och skriva och därmed kan ta tillvara sina rättigheter. I flera länder runt om i världen anses flickor mindre värdefulla än pojkar, eftersom de inte förväntas bidra till familjens framtida försörjning.

Ingenting är viktigare i ett låginkomstland än att se till att fler flickor får gå i skolan. Det är en lönsam investering, inte bara för flickorna själva utan även för hela landets ekonomiska utveckling och framtid.

Gabriela [KEYPART-2]

De flesta länder är på väg att nå målet att lika många pojkar som flickor börjar i skolan. I vissa länder med stark köns­diskrimi­nering är dock skill­naden fortfarande stor.

Makenna [KEYPART-2]

Även av sina egna familjer, säger hon. Jag hoppas att vi har gjort lite nytta och att vi nu kan hjälpa till att dra ihop pengar till flickors skolgång, säger Cecilia Gustavsson.

För mer information lyssna på Sveriges Radio P4 Stockholm. Läs även.

Det har strömmat in nomineringar och tips på människor som verkligen gör skillnad för flickors situation i Sverige och världen, säger Helena Mastberg projektledare för Svenska Hjältar. Skänk ditt bidrag här eller swisha valfritt belopp till: 68

PFTs 10 sätt att få en tjej att gilla dig.