Анисим

Kvinnor i sparta

Det skulle bli en annan stat, Makedonien, som slutligen tog över hela Grekland. Aten låg på halvön Attika i södra Grekland Kr där Sparta till slut stod som segrare se karta. Skulle va snällt om du kunnde ange dina källor. Uppdaterad: 18 november Kommentera arbete.

Där för fick inte pojkarna ha på sig varma kläder på vintern, eller äta sig mätta vissa perioder. Varje år piskades de framför gudinnan Artemis altare och trots de blödde så fick de inte klaga. Men den som dog av allt piskande fick en ståtlig begravning. För att bli starkare övade pojkarna löpning,spjutkastning och kvinnor i sparta. Simträning var på vintern då vattnet var kallt. Men lika viktigt att bli en bra soldat var det att få många barn, för att Spartanerna skulle bli många fler.

Invånarna levde främst av jordbruk och boskapsskötsel.

Nude ass [KEYPART-2]

Det som gjorde Sparta till en maktfaktor var deras armé. Det spartanska samhället var fullkomligt militariserat och genomorganiserat. Alla pojkar tränades från sju års ålder till att bli soldater på heltid.

Tie & Tease [KEYPART-2]

Deras soldater var därför de bäst tränade i hela Grekland. Den spartanska staten använde soldaterna till att attackera och ta över städer runtomkring.

De besegrade städerna anslöts till det spartanska väldet, och befolkningen gjordes till slavar som arbetade med jordbruket och boskapsskötseln. Genom detta slavarbete var det möjligt för de spartanska männen att vara krigare på heltid.

Sasha [KEYPART-2]

De spartanska kvinnorna hade en bättre ställning än några andra kvinnor i Grekland. Medan männen var ute på ständiga krigståg var det kvinnorna som övervakade slavarna och såg till att arbetet sköttes ordentligt. Kvinnorna rörde sig därför fritt i samhället, kunde äga egna jordegendomar och fick en ordentlig utbildning.

  • Därtill fanns tiotusentals andra icke-spartaner som tvingades leva under spartanernas diktatoriska styre.
  • Så fort det persiska hotet avtagit fortsatte dock atenare och spartaner att slåss mot varandra.
  • Slaget vid Salamis visade Atens överlägsenhet till sjöss och gav upphov till en groende rivalitet som kom att ge upphov till det peloponnesiska kriget.
  • Kvinna från Sparta, bronsstaty.

En av deras viktigaste roller var också att föda nya, friska söner som kunde bli soldater i den spartanska krigsmaskinen. Det politiska styret i Sparta var komplicerat.

Staten hade två kungar, men dessa hade kvinnor i sparta direkt politiskt inflytande utan ledde religiösa ceremonier samt förväntades leda armén i strid. Den verkliga makten låg istället hos senaten, som kvinnor i sparta av 28 män från de äldsta och finaste familjerna. Senaten stiftade lagar och hade slutlig beslutsrätt, men ofta fattades beslut genom folkomröstning, där alla spartanska män som fyllt 30 år hade rätt att delta.

Fem ämbetsmän, eforerna, utsågs årligen till att ha den verkställande makten och genomföra senatens beslut. Demokrati eller oligarki? Rapportera det här arbetet Är det något du ogillar med arbetet? Rapportera Vad är problemet? Kränkande innehåll Annat skriv nedan Mimers Brunns personal granskar flaggade arbeten kontinuerligt för att upptäcka om något strider mot riktlinjerna för webbplatsen.

Den som skapade Spartas nya lagar var Lykurgossom levde omkring talet f.

Kr hade Sparta tillsammans med Aten huvudrollen i kampen mot perserna. Antikvetaren Allan Klynne och programledaren Tobias Svanelid guidar runt på de antika slagfälten. Genom att fortsätta använda vår webbplats godtar du att vi kan spara en del data samt vår användning av kakor för att förbättra användningen av sajten.

Vår kunskap om Lykurgos härstammar från den antike biografen Plutarchos som levde omkring e kr, dvs. Dagens historieforskning utgår dock ifrån att han var en mytisk person, dvs.

Tillbaka i Sparta fick Lykurgos i uppdrag att skapa lugn och ro i ett ganska oroligt samhälle.

Gratis dating i sverige25 %
Kvinnor och män chefspositioner58 %

Mellan folket och kungarna sattes ett råd bestående av 28 män "geronter". Sedan genomförde han en landreform där varje medborgare fick en lika stor jordbit vilket gav alla en rimlig möjlighet kvinnor i sparta försörjning. Detta var ett första steg mot större jämlikhet i Sparta. Nästa steg var att avskaffa allt guld och silver som valuta och att istället använda sig av järn som betalningsmedel.

Lysistrate

En konsekvens ska ha varit att stöldbrotten minskade dramatiskt. De ständiga hoten tvingade spartanerna att skapa antikens mest vältränade och modiga armé.

Både kvinnorna och männen var i regel fyllda 18 år när de gifte sig.

Mature singles over 40 [KEYPART-2]

Männen blev soldater och bodde i olika läger merparten av året så det var kvinnans jobb att sköta gården hemma, något som gav henne en frihet Athens kvinnor helt saknade. De hade t. Flickorna tränades att bli starka och till skillnad från Athen gav man barnen lika mycket mat eftersom både pojkar och flickor ansågs lika viktiga, fast på olika sätt. Den athenske teaterförfattaren Euripides sa:. De munhuggs med unga män med, klädda så deras nakna lår syns, och femdom bondage hentai kläder kapplöper de och brottas med dem.

Kvinna från Sparta, bronsstaty. Kvinnornas främsta uppgift var att föda kvinnor i sparta som kunde växa upp och bli bra soldater.

Redan när pojken föddes undersöktes den av stadens äldste. Var inte pojken frisk och stark dödades babyn. Vid sju års ålder fick pojkarna flytta till statliga skolor där de uppfostrades till soldater.

Det skulle de fortsätta med tills de fyllde kvinnor i sparta De fick lära sig att marschera långt med tung packning och uthärda värme, kyla, smärta och hunger. Allt utan att klaga. En bra soldat skulle kunna klara sig under väldigt enkla förutsättningar.

Många slavar var husslavar och hjälpte till med hushållsarbetet. De var kända för att aldrig dra sig tillbaka från slagfältet. Allt utan att klaga.

En spartan skulle vara tystlåten och bara säga det nödvändigaste. Däremot fick de inte gå i skolan som Athens barn fick göra. Merparten av spartanerna var varken läs- eller skrivkunniga och ansågs ibland som obildade och litet korkade av athenarna. Med det menade hon att sonen var välkommen hem kvinnor i sparta en segrande soldat eller som en död soldat hemburen på skölden, men om han blev rädd och flydde från striden var han aldrig mer välkommen hem.

De piskades och hotades, för att lära sig utstå smärta. En sann spartan fick inte visa svaghet.

Den grekiska civilisationen

Männen fostrades till krigsmaskiner. Manliga spartanska medborgare fick inte ägna sig åt jordbruk, affärsverksamhet eller hantverk. Sådant fick heloterna hålla på med. Spartanerna måste vara krigare.

Den atenska kvinnans situation

I princip rådde permanent krigstillstånd i Sparta. Eftersom männen var ute i fält fick kvinnorna en unikt stark ställning jämfört med i t ex Aten.

Kvinnor tränades även i idrott på samma villkor som män. De kunde äga egendom, inklusive jord, men de hade inte rösträtt i folkförsamlingen.

Summer [KEYPART-2]

För samtiden framstod dock kvinnornas fria ställning i Sparta som något oerhört ovanligt. Spartanernas lojalitet gällde gruppen, särskilt staten — inte familj och kvinnor i sparta.

Sparta blev den starkaste militärmakten i den antika grekiska världen, och spelade en avgörande roll under krigen mot perserna. En kvinna från Aten ska ha frågat henne, med utgångspunkt från hur självständiga kvinnor i Sparta var jämfört med övriga stater i Grekland: "Varför är ni spartanskor de enda kvinnor som kan styra män?

Married women to fuck [KEYPART-2]

Denna scen kan inte ha ägt rum i Sparta, eftersom kvinnor från Aten aldrig fick resa, medan spartanska kvinnor däremot hade fri rörelsefrihet. Inför Slaget vid Thermopyle ska Gorgo ha frågat sin make Leonidas vad hon skulle göra efter hans död. Han svarade henne då: "Gift dig med en bra man som behandlar dig väl, föd honom barn och kvinnor i sparta ett gott liv.